Algemene voorwaarden naailes

Algemene voorwaarden

Als je deelneemt aan de naailessen, stem je automatisch in met de volgende voorwaarden.

De Les

De wekelijkse naailessen duren twee uur.

Cursisten kunnen gebruik maken van de naaimachines van Atelier ByDo. Bij het beschadigen van een van de machines of andere bezittingen van het atelier, worden de kosten verhaald op de deelnemer.

Cursisten zorgen zelf voor materialen, zoals stof, garen, ritsen en patroonpapier. Een aantal materialen is te koop in het atelier (patroonpapier, verdwijnstift, spelden, naaigaren).

Tijdens de schoolvakanties is er geen les, tenzij anders afgesproken.

In één jaar zijn er vier lesperiodes:

Periode 1 week 35 t/m 45

Periode 2 week 46 t/m 5

Periode 3 week 6 t/m 16

Periode 4 week 17 t/m 27

Zomerrooster: aangepast rooster van week 28 t/m 34.

In groepen waar plek vrij is, kun je gedurende de periode nog instromen.

 

Extra service…

Nieuwe cursisten krijgen een spoeltje dat in alle naaimachines van het atelier past. Meer spoeltjes kunnen gekocht worden in het atelier.

Naaimachine naalden zitten bij het gebruik van de naaimachines inbegrepen.

Tegen een vergoeding van €2,50 per project kan je gebruik maken van de lockmachine of coverlockmachine.

 

Kosten

Per periode van 10 lessen betaal je €225,00. Dit bedrag betaal je voor de eerste les van de periode.

Het cursusgeld kan je betalen via de link aan het einde van het inschrijfformulier. Ook kan je het bedrag overmaken op rekening NL89INGB0005599101 t.n.v. Atelier Bydo onder vermelding van ‘naailes’ en de periode waarop de betaling betrekking heeft. Wil je pinnen of contant betalen in het atelier, laat het dan vooraf weten.

Er is een kortingstarief is voor mensen met een krappe beurs, bijvoorbeeld mensen in de bijstand of met een minimum inkomen. Denk je dat het kortingstarief op jou van toepassing is, laat het dan vooraf weten. Maak je gebruik van het kortingstarief dan betaal je €205,00.

Stroom je halverwege een periode in, dan berekenen we het lesgeld op basis van het aantal lessen tot het einde van de periode.

 

Afzeggen

Als je een les niet kan en je zegt minimaal 24 uur van tevoren af, mag je de les inhalen.

Je kunt de les inhalen bij een van de andere groepen of tijdens de speciale inhaalmomenten. Deze zijn op de laatste vrijdag van de maand 15u00-17u00 (schoolvakanties en feestdagen uitgezonderd). We overleggen op welk tijdstip er nog plek is om de les in te halen.

Gemiste lessen haal je zoveel mogelijk in dezelfde periode in. Je mag maximaal één les meenemen naar de volgende periode. Ook daarvoor geldt dat je deze kunt inhalen bij een van de andere groepen of de inhaallessen op vrijdagmiddag.

Wanneer je op tijd afzegt, is de kans groter dat een andere cursist op jouw plek kan komen. Probeer dus solidair te zijn en maak het elkaar makkelijker door je tijdig af te melden.

Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk, tenzij de docent een les annuleert.

Als de docent verhinderd is, wordt gezocht naar een vervangende docent of datum. Restitutie van het lesgeld is dan niet mogelijk.

Als een les wordt geannuleerd door de docent, krijg je per geannuleerde les €22,50 (voor kortingstarief €20,50) teruggestort.

 

Opzegtermijn of verder gaan met lessen

Als de periode afgelopen is, staat het je natuurlijk vrij om te stoppen met de naailes. Je hoeft de naailes hiervoor niet speciaal op te zeggen.

Tegen het einde van elke periode vraag ik of je nog een periode door wil gaan. Je krijgt dan voorrang op de inschrijving voor de volgende periode.

 

Aansprakelijkheid

Atelier ByDo is tijdens de lessen, cursussen en workshops niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan (eigendom van) de deelnemer en/of een mede faciliterende organisatie.

Atelier ByDo is niet aansprakelijk voor schade die de deelnemer lijdt ten gevolge van het niet doorgaan van een cursus.

Atelier ByDo is niet aansprakelijk voor hetgeen de cursist na de opleiding met de opgedane kennis doet.

 


Wijzigingen

Atelier ByDo heeft her recht de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen.