Privacyverklaring

Atelier ByDo kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Atelier ByDo, omdat je deze zelf verstrekt bij het invullen van een contactformulier op de website en/of het invullen van een inschrijf- of intakeformulier. Atelier ByDo kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Rekeningnummer
– Samenvattingen en rapportages die al dan niet naar jou verzonden worden voortvloeiende uit gesprekken met jou

BIJZONDERE/GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dorine@atelierbydo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

WAAROM HEBBEN WE DEZE GEGEVENS
Atelier ByDo verwerkt jou gegevens voor de volgende doelen:

 • Contact omtrent de verleende diensten en/of geleverde goederen
 • Verzenden van de nieuwsbrief (indien je je daarvoor hebt aangemeld)
 • Afhandelen van jouw betalingen
 • Het sturen van materialen
 • Je op de hoogte houden van wijzigingen van diensten en producten
 • Om diensten te kunnen leveren op gebied van coaching, (imago) advies, training, consultancy,  onderzoeken, etc. met de bijbehorende samenvattingen en rapportages.

HOE LANG GEGEVENS BEWAART
Atelier ByDo bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor gegevens worden verzameld.

 • Gegevens die je ten behoeve van de naailes of cursus hebt ingevuld via het online formulier, worden binnen drie maanden na beëindigen van de cursus verwijderd.
 • Gegevens voor facturatie: wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.
 • Reacties op artikelen op de website: zolang de website online is.
 • Referenties op de website: zolang de website online is.
 • Rapportage: zolang nodig is om de website te optimaliseren
 • Persoonlijk klantdossier: zolang de optie open ligt dat je terugkomt voor vervolgadvies.

DELEN MET ANDEREN
Atelier ByDoverstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze derden kunnen inzage hebben in (een deel) van jouw persoonsgegevens. Waar nodig is een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Derden waarmee Atelier ByDo samenwerkt zijn:

 • Mailchimp: voor nieuwsbrieven
 • Google: voor online advertenties en inschrijf- en evaluatieformulieren
 • WordPress: website
 • Website designer
 • Boekhouder

COOKIES
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
ICTRecht: Achtergrond Cookiewet
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?
Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: “Cookies verwijderen
Consumentenbond: “Cookies uitschakelen
Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising””

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dorine@atelierbydo.nl. Atelier ByDo zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Atelier ByDo neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via dorine@atelierbydo.nl. Atelier ByDo is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Waalbandijk 16 (unit 38/39), 6541 AJ Nijmegen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 53711580
Telefoon: 06-44229406
E-mailadres: dorine@atelierbydo.nl

WIJZIGINGEN
We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Bekijk dit dus regelmatig indien je hier waarde aan hecht. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing van een vernieuwde versie van het privacybeleid op deze pagina en de website.